Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Seks en de inconsistentie van de Koning

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

04 mei 2017
De Standaard, donderdag 5 mei 2017, p. 4

Ik beken dat ik het eerste woord van de titel van deze blogpost er maar bij heb gezet in de ongetwijfeld ijdele hoop daarmee een lezer (meer) te lokken. Hoewel het krantenartikel zelf waarbij deze tekst hoort, wel degelijk gaat over (vermeend) seksueel gedrag, heeft wat volgt enkel te maken met lidwoorden en hoofdletters. U hoeft dus niet verder te lezen.

Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Wie dat ziet staan, kan enkel besluiten: zo is er maar één en dat is “de officiële”.

Hoewel Idewe het wellicht graag zo zou hebben, zo is het niet. Er zijn niet minder dan élf erkende externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, zo leert de website van de FOD WASO, de federale overheidsdienst (die twee woorden zou ik nu wel niet met een hoofdletter schrijven, want er zijn niet minder dan elf “fods”, evenveel dus als externe diensten) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met hoofdletters in de eigenlijke benaming, want die is echt uniek.

 

Extern

Terecht schrijft de wet in de tekst die zegt dat de werkgever kan beslissen dat bepaalde opdrachten in verband met de voorkoming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (ik probeer in de context van het krantenartikel te blijven) die wettelijk toegewezen zijn aan de preventieadviseurs van zijn interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, zullen worden uitgevoerd door “een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk” (art. 32sexies, eerste lid, Wet Welzijn Werknemers).

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn overigens gewoon vzw’s (art. 5, eerste lid, koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk).

 

Intern

Helaas schrijft de wet “Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk” dan weer wél met een hoofdletter, hoewel er daarvan nog veel meer zijn dan externe diensten: elke werkgever moet er namelijk een oprichten (art. 33, § 1, eerste lid, Wet Welzijn Werknemers). Waarom dan trouwens uitgerekend enkel werk, het kernwoord, met een kleine letter schrijven?

De Koning doet het hier dan toch een beetje beter: in de tekst van het uitvoeringsbesluit m.b.t. de interne diensten laat hij de hoofdletters vallen. Tenzij in het opschrift van het besluit, waar Intern en Dienst nog een hoofdletter krijgen, preventie en bescherming niet meer, Werk dan weer wel (koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk).

In de begripsomschrijving is de Koning dan weer gul: alle zelfstandige naamwoorden krijgen er een hoofdletter: “interne dienst: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk” (art. 2, 2°, KB 27 maart 1998). Waarschijnlijk om discriminatie te vermijden worden die dan ook maar gegeven aan de externe dienst: “externe dienst : Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk” (art. 2, 3°, KB 27 maart 1998).

 

Conclusie

De Koning is minder consistent dan het Parlement. Maar dat wist u al vόόr u deze tekst las.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden