Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Smartphones op het werk:

zoals op school

01 september 2016
De Standaard, donderdag 1 september 2016, p. 1

Zoals zo vaak het geval is met juridische kwesties, is het enige juiste antwoord: het hangt ervan af.

Van wat hangt het af?

 

 Er is een reglement

Vooreerst van het antwoord op de vraag of er daarover een reglement bestaat. Zoals een sschoolreglement, Eva Berghmans schrijft het zelf het gebruik van mobieltjes kan verbieden, kan ook het arbeidsreglement of een ander reglement de werknemers verbod opleggen een eigen telefoon of tablet op het werk te gebruiken of dat gebruik beperken.

Er is geen reglement

Is er geen reglement, dan geldt nog altijd de regel dat men op het werk is om te werken, niet om privé-activiteiten te verrichten. Maar de werkgever vindt het blijkbaar niet belangrijk genoeg dat te regelen, zodat een beperkt (want op de werkplaats primeert het werk) gebruik om een wettige reden (misbruik of oneigenlijk gebruik van de gedoogzaamheid of faciliteit is uit den boze) mag.

Hoe dan ook, bij ontstentenis van een concreet verbod of een duidelijke regeling kan een terloops, occasioneel gebruik van de eigen smartphone niet zomaar als een fout kan worden beschouwd, laat staan als een zware fout.

 Wat altijd mag

Dat zou trouwens ook niet het geval zijn als een werknemer in weerwil van een expliciet verbod toch zijn mobieltje op het werk gebruikt in een dringende aangelegenheid, bv. om te informeren naar de toestand van een zwaar ziek familielid of in een ander noodgeval (of het examen van zoon- of dochterlief daaronder valt, is een kwestie van persoonlijke smaak). De persoonlijke levenssfeer komt niet absoluut te vervallen op het werk.

 De wettelijke bepaling die dat regelt is een oude koe: the good old artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek: gedraag u als werkgever of werknemer correct, loyaal, decent oftewel "de goeder trouw".

Categorieën: Arbeidsovereenkomsten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden