Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

De sociale zekerheid is even verouderd als de fiscaliteit. Maar dan omgekeerd.

Feitelijk samenwonenden in de sociale zekerheid

21 mei 2017
De Morgen, zaterdag 20 mei 2017, p. 5

De fiscale wetgeving is verouderd omdat zij feitelijk samenwonenden benadeeld. Maar hoe zit het met die categorie in de sociale zekerheid?

De gezinssituatie speelt in de sociale zekerheid vooral op twee vlakken een rol.

  1. Binnen een gezin kan de ene persoon afgeleide rechten doen ontstaan voor de andere.
  2. De aanwezigheid van gezinsleden kan de hoogte van de socialezekerheidsprestaties van een gezinslid beïnvloeden.

Hieronder volgt een schematische voorstelling die in grote lijnen weergeeft hoe dat zit met feitelijk samenwonenden.

 

 

 

 

Gehuwd

Wettelijk

samenwonend

 

Feitelijk samenwonende

Arbeidsongevallen

Beroepsziekten

rente bij  overlijden

art. 12 Arbeidsongevallenwet

ja

ja

neen

Pensioenen

Gezinspensioen

 

ja

neen

neen

 

Overlevingspensioen

 

 

neen

neen

Werkeloosheidsverzekering

Verhoogd bedrag

art. 110, § 1, 1ste lid, 1°, en 2de lid Werkloosheidsbesluit

ja

ja

ja

Ziekteverzekering

Ziektekosten

afgeleid recht als persoon ten laste

art. 123, 1ste lid, 1 en 2, Uitvoeringsbesluit Ziektewet

 

 

ja

ja

ja

Ziekte-uitkering werknemers

hoger bedrag invaliditeitsuitkering wegens persoon ten laste

art. 213, 2de lid,

Uitvoeringsbesluit Ziektewet

 

ja

ja

ja

 

Ziekte-uitkering

zelfstandigen

art. 9, 1°, en 10, § 1, Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen

ja

ja

ja

 

Conclusie

 

Ook de sociale zekerheid is dringend aan modernisering, zeker aan harmonisering  toe. Maar dan omgekeerd.

 

Categorieën: Sociale zekerheid

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden