Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, zaterdag 29-zondag 30 november 2014, p. E3

De loonpositie van een werkwillige die wegens een staking niet kan werken, wordt bepaald door de algemene beginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht en door artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Dat voorziet in gewaarborgd dagloon, een loondervingsvergoeding die de werknemer een bedrag waarborgt dat gelijk is aan het loon van één dag.

Drie situaties zijn te onderscheiden.

1. Werkwilligen die bij een staking gewoon thuis blijven, hebben

-     geen recht op loon: zij verrichten geen arbeid en loon is de tegenprestatie van arbeid,

-             geen recht op gewaarborgd dagloon: het voornoemde artikel 27 vereist dat de werknemer zich naar het werk begeeft;

-     geen recht op schadevergoeding gelijk aan het gederfde loon: noch de werkgever, noch de stakende werknemers begaan een fout.

 

2. Een werkwillige werknemer die zich vruchteloos op het bedrijf aanbiedt (een stakingspost  of een poortblokkade verhindert hem te beginnen werken) , heeft evenmin recht op loon: artikel 27,2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet sluit gewaarborgd dagloon in geval van staking uitdrukkelijk uit.

 

3. Maar een werkwillige die niet tot het bedrijf geraakt omwille van (met een staking gepaard gaande) blokkade van een weg of een bedrijventerrein onderweg, heeft wél recht op gewaarborgd dagloon als hij “zich normaal naar het werk begeeft”. Artikel 27,1°, sluit inderdaad het geval van staking niet uit zijn toepassingsgebied.

 “Zich normaal naar het werk begeven” vereist dat de werkwillige niet op de hoogte is van het feit dat hij omwille van een blokkade niet op het werk zal geraken. Als hij dat wel weet, blijft een werknemer normaal thuis.

Categorieën: Loon Staking

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden