Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Wie van de drie moet het recht te staken regelen?

Wetgever, sociale partners of rechter?

26 oktober 2015
De Standaard, maandag 26 oktober 2015, p. 1,2, 10 en 11

De vraag in het kopje van deze tekst lijkt op het eerste gezicht een kwestie van mening te zijn. En dit is geen opinieblog, maar een blawg, een juridisch blog.

 

Zeker niet de rechter

 Toch is het mogelijk op de vraag een juridisch antwoord te geven. En ik moet dat niet eens zelf doen. Ik citeer gewoon uit een conclusie die wijlen Herman Lenaerts, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, tevens hoogleraar aan de Universiteit Gent, nam vóór het cassatiearrest van 21 december 1981 in de beruchte zaak SIBP tegen De Bruyne:   

Op basis van de thans geldende rechtsregels “worden alle stakingen op dezelfde voet geplaatst, zowel de wilde en ongeregelde als de erkende staking, zowel de politieke als de professionele staking.

 Als deze gelijkstelling bedenkelijk is, is zulks uitsluitend en alleen te wijten aan de inertie van de wetgevende macht die het nog steeds niet nodig heeft gevonden de uitoefening van het stakingsrecht te regelen met inachtneming van de rechtmatige belangen van alle betrokkenen, die niet alleen de stakende werknemers en de vakbonden zijn, maar ook de Werkwilligen, het bedrijfsleven en vaker zelfs de ganse bevolking”.

 Thans, 34 jaar later, is de situatie nog altijd precies dezelfde.

 Ik weet wel, uit de hierboven geciteerde conclusie wordt wel niet de keuze gemaakt tussen de wetgever en de sociale partners. Maar in ieder geval mag men de hete aardappel niet naar de rechtbanken toeschuiven.

 

Andere aspecten

 Ik zou hier nog een aantal zaken kunnen bespreken die in de krant aan bod kwamen: zelden heb ik op drie krantenpagina’s, waaronder de eerste twee bladzijden, zoveel stof gevonden voor juridische kritiek en reflectie.

 

Klik op onderstaand trefwoord om over sommige daarvan meer te lezen op WikiSoc:

 

Wordt vervolgd

Wat minister Kris Peeters zegt over stakingsposten, behoud ik voorlopig in pectore

Categorieën: Staking

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden