Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Terreur loont ook letterlijk niet.

loon - terreurdreiging

23 november 2015
De Standaard, maandag 23 november 2015, p. 4-5

Het is ongetwijfeld niet de grootste bekommernis van de werknemers die vandaag niet naar het werk kunnen omwille van het dreigingsniveau 4. Toch durf ik de vraag stellen: hebben zij recht op loon voor die dag? Laten wij, een beetje schools, de verschillende hypotheses overlopen.

 

1. De werkgever vraagt de werknemers thuis te werken

 Gelet op de toestand, weliswaar niet de noodtoestand, kan hij dat vragen of opleggen. Het gaat dan niet om een (tijdelijke) eenzijdige wijziging van de arbeidsplaats, een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, maar om een maatregel die de werkgever neemt op grond van het gezag waarover hij op basis van de arbeidsovereenkomst beschikt en de op hem rustende verplichting te zorgen voor de veiligheid van zijn personeel (art. 20, 2°, Arbeidsovereenkomstenwet)

 

1.1.   De werknemer werkt effectief thuis

De werknemer die thuis werkt, heeft natuurlijk recht op loon voor de arbeidsprestaties die hij dan op die voor hem niet gewone plaats verricht.

 1.2.  De werknemer werkt thuis niet

 

Het zou kunnen dat de oproep of het bevel van de werkgever thuis te werken, voor bepaalde werknemers moeilijk na te volgen is omdat zij niet echt in de mogelijkheid zijn thuis veel te doen.

 Ik denk dat de raad, a fortiori het bevel, van de werkgever thuis te werken, dan kan impliceert dat de werkgever verwacht dat de werknemer naar best vermogen tracht toch iets professioneels te doen. Dat kan overigens altijd, al was het maar door eens een dag goed na te denken over bv. de organisatie van het werk en wat daarvoor van belang zou kunnen zijn of eens een cursus door te nemen. De goede trouw lijkt dan te vereisen dat hij achteraf niet komt zeuren over het al dan niet verschuldigd zijn van loon.

 

2. De werkgever vraagt de werknemers thuis te blijven

In dat geval gaat hij ervan uit dat de werknemers thuis niet (kunnen of geacht worden te) werken. Er is dan ook geen loon verschuldigd. Volgens een vaste cassatierechtspraak is dat inderdaad ook het geval als het niet-verrichten van werk aan een initiatief van de werkgever toe te schrijven is.

 Schadevergoeding voor een bedrag gelijk aan het loon is de werkgever wellicht ook niet verschuldigd, nl. als men de terreurdreiging van niveau 4 als overmacht zou beschouwen. Hierover zou men echter kunnen twisten: weliswaar zijn de onderwijsinstellingen en de metro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op bevel van de overheid gesloten, maar in de meeste overheidsdiensten is dat niet het geval. Als de overheid haar eigen personeel in Brussel laat werken, is toch geen sprake van overmacht in de zin dat het een werkgever die werknemers tewerkstelt in het gewest, volstrekt onmogelijk is zijn personeel werk te verschaffen?

 

2. Een werknemer durft niet naar het werk te gaan

 Een werknemer die, door angst overmand, zelf beslist niet naar zijn werk in Brussel te gaan, heeft geen recht op loon.

 Hij heeft ook geen recht op gewaarborgd dagloon omdat daarvoor vereist is dat de werknemer zich normaal naar het werk begeeft (art. 27, 1° en 2°, Arbeidsovereenkomstenwet). De treinen en bussen rijden vandaag. In Brussel worden zelfs meer bussen en trams ingezet om de mobiliteitsproblemen veroorzaakt door de sluiting van de metro te kunnen opvangen. Werknemers die zich naar Brussel begeven, kunnen zelfs moeilijk verrast zijn door de grotere verkeersdrukte, aangezien die voorzienbaar en zelfs voorspeld was. Dus ook te laat komen: wie niet vroeger vertrekt, begeeft zich, de bijzondere omstandigheden in acht genomen, niet “normaal” naar het werk en de sluiting van de metro is geen oorzaak van vertraging die de werknemer overkomt op weg naar het werk, zoals vereist door de wet (art. 27, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet).

 

3. Artiesten

Liggen de zaken anders voor artiesten, zoals onderstaand bericht lijkt te zeggen?

De Standaard, maandag 23 november 2015, p. 9

Als zij werden ingehuurd buiten een arbeidsovereenkomst, wat in de regel het geval zal zijn, hangt de vraag of zij recht hebben op de overeengekomen vergoeding af van (1) of het contract daarover iets bepaald, (2) of men de situatie vandaag in Brussel als overmacht kan beschouwen (waren de theaters wel verplicht te sluiten?) en (3) of zij wel vergoeding, eventueel schadevergoeding, zullen vragen als zij niet hebben moeten optreden.

 

Conclusie

Een werknemer die omwille van de terreurdreiging in Brussel vandaag niet werkt, heeft in beginsel geen recht op loon. Maar dat zal in de meeste gevallen wel theorie zijn: zeker werkgevers die hun werknemers vragen thuis te blijven, zullen hen hopelijk wel het loon blijven doorbetalen.

Categorieën: Loon

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden