Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Vakbonden betalen verkeersboetes terug

Werkgevers doen dat ook

16 augustus 2016
De Tijd, dinsdag 16 augustus 2016, p. 6

Over de vraag of het ethisch verantwoord is dat een vakbond boetes terugbetaalt die een werknemer oploopt, wil ik het hier niet te hebben. Dit is geen opinierubriek.

Maar heel wat werkgevers doen dat ook. En juridisch is dat geen probleem.

 

'Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?'

In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat de omstandigheid dat de werkgever burgerlijk aansprakelijk is voor de betaling van bepaalde boetes die een werknemer opgelegd krijgt voor inbreuken die hij begaat in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, niet betekent dat de werkgever de uiteindelijke schuldenaar is van die boetes. De burgerlijke aansprakelijkheid voor boetes, zoals die onder meer voorkomt in artikel 68 van de Wegverkeerswet, is alleen een inningsfaciliteit voor de overheid. De werkgever die als burgerlijk aansprakelijke een verkeersboete betaalt, kan die van de werknemer terugvorderen.

 

Terugbetaling is loon

Maar wat als hij dat niet doet? Of nog: wat als de werkgever spontaan een boete van de werknemer ten laste neemt, hetzij door die zonder daartoe te zijn aangesproken, rechtstreeks aan de inningsinstantie de betalen, hetzij door het bedrag ervan aan de werknemer, die de boete heeft betaald, terug te betalen?
In dat geval hebben we zonder twijfel te maken met loon, in alle betekenissen van dit begrip. Het gaat gewoon om een indirecte wijze van vergoeding van de arbeid, met name door het ten laste nemen van een privéschuld. Inderdaad, zelfs als de boete werd opgelopen in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is en blijft zij “eigen aan de werknemer” en gaat het niet om een professionele kost. Men zou alleen anders kunnen beginnen denken als de werkgever een werknemer zou opleggen (verkeers)overtredingen te begaan.

 

 Sociale zekerheid

De terugbetaling van boetes is ook loon in de zin van de socialezekerheidswetgeving. Daarop zouden dus de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, ware het niet dat de wet in een uitzondering voorziet. De werkgever is op alle sommen die hij in plaats van zijn werknemer betaalt of aan zijn werknemer terugbetaalt, als betaling van een verkeersboete, een minnelijke schikking of een onmiddellijke inning met betrekking tot een verkeersboete, opgelopen door de werknemer tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst, een solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd (art. 38, § 3decies, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).

Voorlopig is dat nog altijd minder dan het totale pakket aan werkgeversbijdragen dat op het op “gewone" loon weegt.

 

Conclusie

Wie meent het niet verantwoord vindt dat een vakbond een geldboete terugbetaalt aan een werknemer, moet ook de wetgever met de vinger wijzen. Die ziet er blijkbaar geen graten in dat een werkgever verkeersboetes terugbetaalt aan een werknemer en “beloont" dat zelfs met een lagere werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden