Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Vallen de Brusselse Uberchauffeurs onder de sociale zekerheid voor werknemers?

Uitbreiding van het personeel toepassingsgebied van de RSZ-wet

De socialezekerheidsregeling voor werknemers is uitgebreid tot een aantal personen die in gelijkaardige voorwaarden als een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten (art. 2, 1°, RSZ-wet).

 Daaronder vallen “de personen die vervoer van personen verrichten [..] aan wie een onderneming diensten verleent in verband met het hun opgedragen vervoer, alsmede tot die ondernemers” (art. 3, 5°bis, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

Sommige taxichauffeurs worden uitgesloten van die uitbreiding, maar het gaat om taxibestuurders die houder zijn van een exploitatievergunning voor een taxidienst of die bestuurder zijn van een  vennootschap die die over de exploitatievergunning beschikt, wat blijkbaar niet het geval is met de personen die “voor Uber” rijden in Brussel.

 Het gebruik van de app die Uber ter beschikking stelt, lijkt mij te vallen onder diensten die Uber verricht in verband met het vervoer. Men zou kunnen argumenteren dat dit vervoer de chauffeurs niet is “opgedragen”, maar het gaat hier uiteraard niet om een gezagsverhouding: in dat geval zouden de chauffeurs gewoon werknemers zijn en op grond van de algemene regel onder de socialezekerheidsregeling voor werknemers vallen.

 

Speelt het een rol dat Uber een Amerikaanse onderneming is?

 In de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend te Washington D.C. op 19 februari 1982 (BS 30 juni 1984) is niets nuttigs te vinden voor het hier behandelde geval.

 Uit de omschrijving van het territoriaal toepassingsgebied van de RSZ-wet blijkt dat voor de hier besproken situatie de uitvoering van het werk in België moet gebeuren en de onderneming die diensten verleent in België moet gevestigd zijn of in België een exploitatiezetel moet hebben (art. 3 RSZ-wet). De Kruispuntbank voor de ondernemingen kent een bvba Uber Belgium met zetel in Sint-Gillis.

 

 Conclusie

Ik zou ter och nog maar eens goed over nadenken vooraleer te ontkennen dat de Belgische socialezekerheidsregeling valt onder de negentiende-eeuwse Belgische voorschriften  waarover Neelie Kroes zich beklaagt.

De Standaard, woensdag 16 april 2014, p. 29
Categorieën: RSZ

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden