Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Bezoldigde vrijwilligers zijn werknemers

Of schijnvrijwilligers

26 mei 2015
De Tijd, dinsdag 26 mei 2015, p. 7

De minister van Werk heeft gelijk: als men toelaat dat vrijwilligers worden vergoed voor hun prestaties, dan worden zij werknemers. Zij verrichten immers arbeid in een gezagsverhouding tegen een vergoeding die dan loon wordt (zie http://wikisoc.be/nl/blog/post/het-statuut-van-de-au-pair-is-al-afgeschaft).

De wetgever zou natuurlijk een bijzondere categorie van werknemers kunnen in het leven roepen, nl. zij die bijklussen tegen een vergoeding die beneden een bepaald bedrag blijft (zie over nieuwe “statuten” ook: http://wikisoc.be/nl/blog/post/cjhauffeurs-uber-sociale-zekerheid-zelfstandigen ). Hij zou die zelfs vrijwilligers kunnen noemen. Maar schijnvrijwilligers lijkt dan een betere term.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden