Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Waarom het Herenakkoord niet te v inden is in de wetboeken arbeidsrecht

En ook daarbuiten niet vlot te consulteren valt

15 december 2014
De Morgen, vrijdag 12 december 2014, p. 3

Sociaaljuridische newspeak (2): “de vrijwaring van het werkinstrument garanderen”

Dezer dagen is herhaaldelijk het zogenaamde Herenakkoord van 2002 ter sprake gebracht.

 Het gaat om een merkwaardig iets.

 

Wie zoekt, die vindt.

 Vooreerst is er de datum van het akkoord. Nu eens wordt 18 februari 2002 vermeld, dan weer 28 maart 2002, terwijl ook 12 september 2007 opduikt als datum van evaluatie en verfijning van het akkoord van 2002. Het Herenakkoord wordt ook soms interprofessioneel of protocolakkoord genoemd.

 Officieel blijkt het te gaan om een “protocol inzake het regelen van collectieve geschillen” van18 februari 2002, waarvan het ontwerp blijkens een verklaring van de vice-eerste minister en minister van werkgelegenheid Laurette Onkelinx en de sociale partners van 28 maart 2002 op die datum werd bevestigd. In een verklaring van de sociale partners van 12 september 2007 stelden de sociale partners een evaluatie in het vooruitzicht vóór eind 2010. Op 25 november 2008 richtte de minister van Werk een vraag in die zin aan de Nationale Arbeidsraad, dat er 2013 nog altijd niet was…

Bovendien blijkt het niet zo eenvoudig de eigenlijke tekst van het akkoord te vinden. Verwijzingen en commentaren staan er wel bij de vleet op het internet.

Om u veel gesurf te besparen: door hier te klikken krijg je toegang tot een bestand dat voorzien is van de handtekeningen (althans als men aanneemt dat de handtekeningen op het geheel slaan en niet enkel op de bijlage 3, zoals een jurist zou durven aanvoeren....).

 

 Wat het Herenakkoord zegt over stakingsposten

 Volgens veel commentaren hebben de vakbonden zich in dat akkoord verbonden werkwilligen bij een staking niet te verhinderen te werken.

 Wellicht wordt daarmee gealludeerd op de passus blijkens welke de werknemersorganisaties zich ertoe verbinden “een plechtige aanbeveling [te] zullen richten tot hun leden om elke toevlucht tot fysiek of materieel geweld te vermijden bij collectieve conflicten en om de vrijwaring van het werkinstrument te garanderen”. Dat is althans de enige min of meer relevante tekst die ik in het protocol terugvind.

 Werkwilligen beletten het werk aan te vatten veronderstelt niet noodzakelijk geweld.

 En wat betekent in godsnaam het vrijwaren van “het werkinstrument”? Van Dale omschrijft werkinstrument als “instrument om mee te werken (m.n. mbt. op geestelijke werkzaamheid)”. Naar de Franse versie van het Herenakkoord (in het Frans gewoon: gentlemen’s agreement) heb ik maar eventjes gezocht zonder die onmiddellijk te vinden.

 

Conclusie

 Zeer “toegankelijk” is de verbintenis bij een staking werkwilligen tot het werk toe te laten, alleszins niet.

 Herenakkoord is blijkbaar niet voor niets de naam van een Nederlandse cabaretgroep waarop men onmiddellijk stoot als men het woord googelt.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden