Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Deze morgen in De Ochtend konden wij de voorzitter van de NVA het volgende horen zeggen over de controle in de werkloosheid, ongetwijfeld doelend op de controle van de werkbereidheid en het zoekgedrag:

Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot wat alle anderen en de kranten beweren, de bepalingen van werkloosheid zijn nog altijd federaal en de sanctie gebeurt nog altijd door de RVA, dat is nog altijd federaal, alleen Vlaanderen doet de controle”.

Nee, de sanctie, uiteindelijk de schorsing, dat zit bij de RVA. Niets van de sociale zekerheid is overgekomen in de zesde staatshervorming.

 

Klopt dat?

 In het Vlinderakkoord staat het klaar en duidelijk onder 3.1.2:

De Gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende sancties op te leggen.

Weliswaar krijgen de Gewesten “de mogelijkheid om, tegen betaling, de sanctioneringsbevoegdheid aan de federale overheid (RVA) uit te besteden”.

 Maar :

Het normatief kader voor regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sancties blijft federaal.

 Die teksten zijn bijna letterlijk overgenomen in de Bijzondere Wet Hervorming Instellingen. In de versie die vanaf 1 juli 2014 van toepassing is, bepaalt artikel 6 onder IX dat tot de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, dit zijn de bevoegdheden van de gewesten, behoren:

5° de beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en het opleggen van sancties dienaangaande.

De federale overheid blijft bevoegd voor het normatief kader voor de regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sancties, en voor de materiële uitvoering van de sancties[…].

Het gewest kan de uitoefening van zijn bevoegdheid inzake de controle op de actieve beschikbaarheid delegeren aan de federale overheid tegen betaling. In dat geval sluiten de gewestregering en de federale overheid voorafgaandelijk een overeenkomst om de kost van deze dienst te bepalen;

[…]”.

 

M.a.w. de gewesten mogen wél de sancties opleggen, maar zij moeten daarbij de sanctieregels toepassen die federaal zijn vastgelegd. Ook de uitvoering van de sancties blijft federaal. Uiteraard, zo kan men zeggen. Het zal inderdaad de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening blijven die de schorsing of uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering zal doen uitvoeren door de uitbetalingsinstellingen, met name door de betaling van de werkloosheidsuitkering tijdelijk of definitief te doen stopzetten.

Als gemeenschap zelf een sanctie kunnen opleggen binnen een op federaal niveau bepaald kader en zonder zelf de sanctie te kunnen uitvoeren, is echter een beperkte bevoegdheid. Ze houdt enkel een interpretatiebevoegdheid van de sanctieteksten in, uiteraard met de mogelijkheid die voor de rechter aan te vechten en de bevoegdheid lakser of strenger te zijn dan een andere gemeenschap door lichtere of zwaardere sancties op te leggen binnen de federaal bepaalde vork.

Ten slotte is het natuurlijk niet juist dat niets van de sociale zekerheid is “overgekomen” in de zesde staatshervorming. Artikel V, § 1, IV, van de Bijzondere Wet Hervorming Instellingen bepaalt vanaf 1 juli 2014 dat “de gezinsbijslagen” persoonsgebonden aangelegenheden zijn bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet. Die behoren tot de bevoegdheden van de gemeenschappen. De gezinsbijslagregeling is toch een ferme brok sociale zekerheid.

 

Conclusie

Juridisch klopt wat Bart De Wever hierover zegt, niet.

Categorieën: Werkloosheidsverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden