Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Naar een tukjesrecht van de werknemer?

Het recht op een powernap

09 oktober 2015
De Standaard vrijdag 9 oktober 2015,, p. 10-11

Van nooit [meer] slapen op het werk...

 Welzijn op het werk omvat de psychosociale aspecten van het werk. De werkgever moet daarvoor oog hebben (art. 4, § 1, eerste lid, Wet Welzijn Werknemers). Evenzeer moet hij de nodige maatregelen nemen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen (art. 5, § 1, tweede lid, Wet Welzijn Werknemers).

Een uitvoeringsbesluit bepaalt nader hoe daarbij moet worden tewerk gegaan: een risicoanalyse opstellen, waarbij inzonderheid wordt gespeurd naar de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk en waarbij rekening wordt gehouden met de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress of burn-out veroorzaakt door het werk (art. 3 koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk).

 

Van de stoel naar het bed

Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat het voor bepaalde functies noodzakelijk is dat de werknemers rustpauzes nemen (en op basis van het krantenartikel zou je gaan denken dat dit eerder de regel is dan de uitzondering) moet de werkgever “een rustlokaal” ter beschikking stellen dat hij moet uitrusten (het woord is goed gekozen) met voldoende tafels (om het hoofd op te leggen?) en stoelen.

 De stoelen moeten geen ergonomische slaapzetels zijn, zoals er drie bij Agoria blijken te staan. Een rugleuning volstaat (art. 63 koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden).

 

...naar het recht op een powernap

 Het zou ongetwijfeld te ver gaan te besluiten tot een recht van de werknemers op een dagelijks tukje.

 Maar als, zoals blijkt uit de studies waarnaar het artikel in De Standaard verwijst, het werkelijk zo gezond is voor werknemers ’s middags een uiltje te knappen (niet “vangen”, zo zegt het woordenboek) zie ik niet in dat slapend aangetroffen worden op het werk altijd per definitie een fout zou betekenen. Die studies tonen immers aan dat niet alleen de gezondheid van een werknemer die over de middag eventjes heeft gedut, daardoor verhoogt, maar evenzeer zijn productiviteit.

 

Conclusie

 Voortaan geldt als regel: zint voor je begint te overwegen een werknemer die je slapend in het bedrijf hebt aangetroffen, wegens dringende reden te ontslaan.

 

 

 

Categorieën: Welzijn op het werk

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden