Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Werkloosheidsuitkering na ontslagneming

Een kwestie van wachten of (opnieuw) werken..

20 september 2017
De TIjd, woensdag 20 september 2017, p. 5

Wie zelf ontslag neemt, is vrijwillig werkloos. Hij is, om het jargon te gebruiken van de werkloosheidsverzekering, “werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil” omdat hij een – bij hypothese – passende dienstbetrekking heeft verlaten (art. 51, § 1, 1ste en 2de lid, 1°, Werkloosheidsbesluit).

 

Wachten

Terwijl dat vroeger volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie tot gevolg had dat de betrokkene geen aanspraak kon maken op een werkloosheidsuitkering zonder na in een nieuwe dienstbetrekking onvrijwillig werkloos te zijn geworden en opnieuw aan de wachttijdvoorwaarden te hebben voldaan, staat thans in de regelgeving dat de betrokkene kan uitgesloten worden van het genot van de uitkeringen gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 52 weken wegens werkverlating (art. 52bis, § 1, 1°, Werkloosheidsbesluit).

M.a.w. na minstens een maand, hoogstens een jaar wachten, krijgt een werknemer die ontslag heeft genomen, toch een werkloosheidsuitkering.

Alleen wanneer men werkloos wordt als gevolg van een werkverlating met het opzet uitkeringen aan te vragen, verliest men het recht op werkloosheidsuitkering (art. 52bis § 2, 1ste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit). Totdat men in een nieuwe betrekking onvrijwillig werkloos wordt en opnieuw voldoet aan de wachttijdvoorwaarden (art. 52bis, 4de lid, Werkloosheidsbesluit).

 

Werken

Maar in afwijking op wat voorafgaat, kan een werknemer die zelf ontslag heeft genomen, toch een werkloosheidsuitkering krijgen als hij na die ontslagneming een nieuwe dienstbetrekking heeft uitgeoefend gedurende ten minste vier weken (art. 51, § 1, 3de lid, 1°, Werkloosheidsbesluit). Ten onrechte wordt in De Tijd gezegd: “Om een uitkering aan te vragen, moet wie zelf ontslag heeft genomen minstens drie weken met een ander contract hebben gewerkt”. Het is vier weken. De regering zou die termijn nu optrekken tot vier maanden.

 

Conclusie

Als je zelf ontslag neemt, moet je om recht op werkloosheidsuitkering te genieten ofwel minstens vier weken werken ofwel minstens vier weken geduld oefenen en wachten tot je periode van uitsluiting voorbij is.

Categorieën: Werkloosheidsverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden