Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, vrijdag 3 februari 2017, p. 9

Men leert het maar niet af. Gisteren bleek hoe taai niet alleen de constructie maar ook de term brugpensioen is, vandaag is stempelen aan de beurt. 

De stempelcontrole – want daar komt het woord vandaan – bestaande in de (aanvankelijk zelfs) dagelijkse afstempeling, door het gemeentebestuur, van de controlekaart van de werkloze, werd al afgeschaft met ingang van 15 december 2005 (zie de tot dan geldende versie van art. 72 van het Werkloosheidsbesluit, nl. de 145ste van de 255 die er tot op vandaag zijn geweest). 

Zij is vervangen door een systeem van controle op het actief zoekgedrag gepaard gaande met begeleiding (art. 58 e.v. Werkloosheidsbesluit). 

De reden waarom parlementsleden geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering, partijmedewerkers wel, is eenvoudig: de eersten vallen niet onder het toepassingsgebied van de werkloosheidsverzekering, de in tweede instantie genoemden wel omdat zij werknemers zijn. Dat blijkt en volgt uit de RSZ-wet en zijn uitvoeringsbesluit, want het Werkloosheidsbesluit heeft geen eigen toepassingsgebied: de toepassing van de socialezekerheidsregeling voor werknemers is wat de werkloosheidsverzekering betreft, de uitzondering die in bepaalde gevallen geldt voor ambtenaren  buiten beschouwing gelaten,  beperkt tot werknemers (art. 1 RSZ-wet).

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden