Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 18 juli 2017, p. 22

Waarom kunnen drie bedrijfjes geen boekhouder delen?” vraagt hr-consulent Sven De Cremer zich af in een interview met De Standaard.

De Bijbel geeft alvast een aanzet tot antwoord: niemand kan twee heren dienen. De algemeen gevormde jurist maakt er, met een kleine verdraaiing – juristen zijn daarin gespecialiseerd -  drie van: qui peut le moins, peut le plus.

De sociaaljurist weet (het) echter (altijd) beter. Hij draait de vraag om: waarom zouden verschillende werkgevers niet een werknemer kunnen delen?

 

Solidair werkgeverschap

Niets verzet zich inderdaad ertegen dat twee of meer werkgevers samen één enkele arbeidsovereenkomst sluiten met één enkele werknemer. Zij verbinden zich dan hoofdelijk of solidair tot nakoming van de verbintenissen die zij aangaan en tot de verplichtingen die de wetgeving en de cao’s op een werkgever leggen. Onder elkaar kunnen zij in samenspraak met de werknemer afspreken welke taken hij op welke dagen voor wie van hen beiden of gedrieën zal verrichten. De verrekening van de loon- en andere kosten kunnen de werkgevers onderling afspreken. De hoofdelijkheid of solidariteit houdt wel in dat ieder van hen voor het geheel kan worden aangesproken tot nakoming van die verbintenissen en verplichtingen.

 

Geen terbeschikkingstelling

Hoofdelijk werkgeverschap is geen terbeschikkingstelling van een werknemer door de ene werkgever aan de andere: beide of alle drie de ondernemingen zijn werkgever van de werknemer. Van terbeschikkingstelling is wel sprake bij de tweede vraag van Sven De Cremer: “…waarom kan een bedrijf iemand met jaren anciënniteit niet voor een tijdje uitwisselen?”. Het antwoord luidt: omdat de wet het uitlenen of –wisselen van werknemers in beginsel verbiedt (art. 31, § 1, eerste lid, Uitzendarbeidswet).

Een uitzondering op dat verbod vormt de terbeschikkingstelling van werknemers door een werkgeversgroepering (art. 186-193/1 wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen).

Conclusie

Boekhouders zien of een getal deelbaar is of niet. Sociaaljuristen zien dat boekhouders dat zelf ook zijn.

Categorieën: Arbeidsovereenkomsten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden