Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Wettelijke beperkingen aan het “nieuwe werken”

Juridische losse eindjes

05 februari 2014
De Tijd, woensdag 5 februari 2014 p 4

In bovenstaand artikel van Emmanuel Vanbrussel doen twee zinnen juridische vragen rijzen.

 

 “De medewerker krijgt, binnen wat wettelijk mogelijk is, de vrijheid om zelf zijn werktijden te kiezen”.

 Wat is wettelijk mogelijk?

 Het enige obstakel vormt de moderne vorm van een document dat eveneens uit de negentiende eeuw dagtekent: het arbeidsreglement.

 De arbeidsreglement moet alle werkroosters bevatten die er in een onderneming zijn (art. 6, 1°, Arbeidsreglementenwet). En in beginsel is het de werkgever verboden arbeid te doen of te laten verrichten buiten het toepasselijke werkrooster (art. 38 bis Arbeidswet ).

Glijdende uren zijn niet perfect verenigbaar met de strikte voorschriften van de Arbeidsreglementenwet, die strikt genomen eisen dat het begin en het einde van elke arbeidsperiode wordt vastgelegd. De Nationale Arbeidsraad is van plan daaromtrent een initiatief te nemen.

 

 “Thuiswerk betekent ook dat de werkgever sommige kosten, zoals elektriciteit en verwarming, doorschuift naar de werknemer”.

 Is dat inderdaad het geval?

 Ja. Weliswaar bepaalt de Arbeidsovereenkomstenwet dat de “overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders”, die ook schriftelijk moet worden opgesteld als maar een deel van de arbeidstijd huisarbeid is (art. 229.2, § 2), de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de huis arbeid moet vermelden (art. 119.4, § 1, 4°). Maar die bepaling zegt niet echt dat de werkgever alle kosten volledig moet vergoeden. Alleen als niets is bedongen, is een forfaitair bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het loon als vergoeding van de kosten die aan de huisarbeid zijn verbonden en kan de werknemer eventueel een hoger bedrag eisen als hij aantoont dat de werkelijke kosten hoger uitvallen (art. 119.6).

Maar eigenlijk stemt die regeling overeen met wat voor werknemers in het algemeen geldt: of de kosten ten laste worden genomen door de werkgever, hangt in beginsel af van de afspraken die men daarover maakt (art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet).

Conclusie

Er is nog wat huiswerk nodig om het nieuwe werken juridisch sluitend te regelen.

Categorieën: Arbeidsovereenkomsten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden