Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Wie betaalt het meest voor de sociale zekerheid?

De werknemers of de werkgevers?

22 januari 2016
De TIjd, donderdag 21 januari 2016, p. 7

 

Werknemers betalen het grootste deel van de sociale zekerheid zelf’. Ik denk niet dat iedereen het met die slogan eens is. In ieder geval zullen de werkgevers dat niet zijn, want zij plegen te zeggen dat zij het grootste deel van de sociale zekerheid betalen.

 Wie betaalt dan wel het meest?

 Wel, zoals zo vaak hangt het ervan af hoe je het bekijkt.

 Vooreerst moet men erbij zeggen dat het enkel gaat om de sociale zekerheid voor werknemers. Want er is ook nog die voor de zelfstandigen, die voor de ambtenaren en, als men het begrip ruim opvat, de sociale bijstand voor de “minderbegoeden”.

Als je de verschillende financieringsbronnen van de sociale zekerheid voor werknemers naast elkaar plaatst (werkgevers- en werknemersbijdragen, staatstoelagen, alternatieve financiering en bijzondere inkomsten) vormen de werkgeversbijdragen daarin zonder twijfel het grootste gedeelte. In ieder geval een veel groter deel dan de werknemersbijdragen. Stefaan Michielsen schrijft het zelf: 13,07 % werknemersbijdragen en 34,5 % werkgeversbijdragen.

 Eigenlijk, zo zeggen sommigen, zijn het ook de werkgevers die de werknemersbijdragen betalen: zij zijn het die de volledige loonkost dragen. In die economische benadering zijn de werknemersbijdragen maar een manier van voorstellen en vormen zijn in werkelijkheid ook door de werkgevers betaalde bijdragen.

 Dat het de werknemers zijn die door hun arbeid het brutoloon genereren, zodat zij wel degelijk de werknemersbijdragen financieren, is een andere, even aanvaardbare manier van voorstellen.

Maar dat ook de werkgeversbijdragen bovenop het loon een bijdrage aan de sociale zekerheid van de werknemers zijn, heb ik nog nergens gelezen. Tot vandaag. 

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden