Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
Het Laatste Nieuws, donderdag 22 juni 2017
Het Laatste Nieuws, donderdag 22 juni 2017

 Het is een van de taaiste misverstanden over arbeidsrecht: de werknemer die zich arbeidsongeschikt verklaart, moet bij zijn werkgever een medisch attest indienen (en dat ongeacht de duur van de        arbeidsongeschiktheid, m.a.w. al vanaf de eerste dag). De regel is precies omgekeerd: de werknemer moet dat in beginsel niet doen. Alleen als een tekst hem daartoe verplicht (en dat moet dan nog een cao of het arbeidsreglement zijn) of als de werkgever hem daarom vraagt, moet de werknemer een arts consulteren om zijn arbeidsongeschiktheid door een attest te laten staven (art. 31, § 2, 2de lid, Arbeidsovereenkomstenwet).

 Wie wijzigingen wenst aan de huidige wettelijke regeling zou dus de werkgever moeten verbieden een attest te vragen (of een verplichting in die zin te laten opnemen in een cao of het arbeidsreglement). Dat verbod zou eventueel kunnen beperkt zijn tot de eerste dag, dagen of week.

  Of dat een goede zaak zou zijn, is zeer de vraag. Er kunnen omstandigheden zijn waarin de werkgever legitieme motieven heeft om de werknemer die zich arbeidsongeschikt verklaart, niet op zij woord te geloven. Maar evengoed kan een werkgever vertrouwen hebben in een werknemer die hem zegt: «Ik ben echt ziek, ik geef het je op een briefje*». En hem dus niet om een (ziekte) briefje vragen.

 

Conclusie

Wie de uitdrukking “ik geef het je op een briefje” gebruikt, geeft in de regel geen briefje.

 

 * Dat weet ik heel zeker, Dat bevestig ik, Ik verzeker het je, Ik garandeer je.

Categorieën: Arbeidsovereenkomsten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden