Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, donderdag 31 juli 2014, p. 4

Wekelijkse rustdag is iets anders voor werknemers en zelfstandigen

Hoewel de wet die een verplichte wekelijkse rustdag oplegt aan handelaars en dienstverstrekkers (de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening) een soort tegenhanger is van de wetgeving op de zondagsrust, mag hij daarmee niet worden verward.

De Openingsurenwet verbiedt consumenten de toegang tot winkels en andere verkooppunten, de rechtstreekse verkoop aan consumenten en thuisleveringen gedurende een ononderbroken periode van 24 uur, die in beginsel aanvaard op zondag, hetzij om 5:00 uur, hetzij om 13:00 uur, en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur (artikel 8). Er zijn uitzonderingen en mag een andere wekelijkse rustdag worden gekozen.

 De wetgeving op de zondagsrust die deel uitmaakt van de Arbeidswet, houdt een principieel verbod in werknemers tewerk te stellen op zondag (artikel 11). 

 

Werknemers tewerkstellen op zondag

 Ook op dat principieel verbod zijn uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen betreft de distributiesector, waar tewerkstelling de volledige zondag mogelijk is in zaken zoals slagerijen, bakkerijen en bloemenwinkels (art. 2 koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de distributiesector).

 Daarnaast is er de mogelijkheid om 2 × 3 zondagen per jaar werknemers tewerk te stellen, en dit ook de gehele zondag, omwille van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van een manifestatie of braderie (art. 3).

 In andere kleinhandelszaken de werknemers 's zondags worden tewerkgesteld van 8:00 uur 's morgens tot 's middags (art. 14, § 1). In badplaatsen en toeristische centra mogen kleinhandelszaken zelfs werknemers de volledige zondag tewerkstellen (art. 14, § 2).

 Leveringen met een bestel- of vrachtwagen kunnen bezwaarlijk onder een van die uitzonderingen worden gebracht. Het koninklijk besluit van 3 december 1987 spreekt in zijn opschrift wel van de distributiesector, maar artikel 2 som op in welke bedrijven mag worden tewerkgesteld. Onlineretailers of webwinkels commentaar niet voor.

 

En niet-Belgische werknemers?

 Werner Bruyns lijkt met de laatste zin van het citaat in het artikel te suggereren dat er een probleem zou zijn voor de zondagnamiddag, maar dat dit zou kunnen worden opgelost door niet-Belgische werknemers in te schakelen om op zondag pakjes te leveren. Dat is tweemaal fout.

 Vooreerst is het probleem niet beperkt tot de zondagnamiddag (zoals trouwens blijkt uit de rest van het verhaal).

 Maar vooral heeft de nationaliteit van de werknemers geen belang. De vraag is enkel: mag een Nederlandse werkgever chauffeurs op zondag pakjes laten bestellen in België?

 

En wat is het  antwoord op de vraag?

Dat zou ons te ver voeren. De zondag komt eraan.

Categorieën: Zondagarbeid

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden